خودت ,خواسته ,ديگران ,داري، ,هايت ,خاطر ,خواسته هايت ,خاطر ديگرانارام جانم
در زندگي بايد صبور باشي...
جيغ و داد غمت را کم نميکند ،فقط دردهايت را جار ميزند تا دشمنانت دلشاد شوند....
زيبا روي من ...
به خاطر هيچ کس از ارزشهايت دست نکش ...
براي شاد کردن دل بقيه ،برخلاف ميلت عمل نکن ...
هميشه خودت و خواسته هايت را در الويت قرار بده .....
اگر خودت به خواسته هايت ارزش دهي هيچ احدي نميتواند بي ارزشت کند ....
نازنينم ....
تغيير کردن خوب است اما نه به خاطر ديگران .....
اگر قرار بر اين باشد که خودت را به خاطر ديگران و خواسته هايشان تغييردهي ،انوقت ديگر خودت نخواهي بود و ميشوي يکي مثل ديگران ......
عزيزم...
حرفهايت را به زبان بياور ،هيچ کس از سکوتت نخواهد فهميد چه در دلت پنهان است .....
تو حق خواستن داري، حق خواسته شدن داري، تو حق پس زدن داري، تو حق خوب يا بد شدن داري ....
براي ديگران و رضايتشان بر خلاف خواسته هايت عمل نکن .....
قبل هر چيزي به خودت فکر کن ، به رضايت خودت اهميت بده....
بر خلاف چيز هايي که از بچگي يادمان دادند ،خودخواه بودن خيلي هم خوب است .....
گاهي ادمي بايد خودخواه باشد .....

منبع اصلی مطلب : به شب نشینی دلم خوش اومدی ...
برچسب ها : خودت ,خواسته ,ديگران ,داري، ,هايت ,خاطر ,خواسته هايت ,خاطر ديگران
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت :